Σχετικά

|

Προσωπικό

Ευστάθιος Ζ. Πανάγου

Ευστάθιος Ζ. Πανάγου

Επίκουρος Καθηγητής

Ο κ.Ευστάθιος Πανάγου αποφοίτησε από την Ανωτάτη Γεωπονική Σχολή Αθηνών το 1998, πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές στο Cranfield University και διδακτορική διατριβή στη Μικροβιολογία Τροφίμων στο Γ.Π.Α. Εργάστηκε δε στο Ινστιτούτο Τεχνολογίας Γεωργικών Προϊόντων «ΔΗΜΗΤΡΑ» ως επιστημονικό προσωπικό, ενώ το Νοέμβριο του 2006 εξελέγη μέλος ΔΕΠ στο ΕΜΒΤ. Έχει συμμετοχή σε 15 ερευνητικά προγράμματα, ενώ έχει δημοσιεύσει 46 εργασίες σε επιστημονικά περιοδικά και 4 κεφάλαια σε διεθνή βιβλία.

Βιογραφικό σημείωμα
Γεώργιος - Ιωάννης Νυχάς

Γεώργιος - Ιωάννης Νυχάς

Καθηγητής

George Nychas is Professor in Food Microbiology in the Dept of Food Science& Human Nutrition.The last 25 years coordinated 4 and participated in more than 30 EU projects(budget >5M€),in the area of Food Safety,food Ecology, Microbial physiology of pathogenic&spoilage bacteria,Natural Antimicrobial systems, biofilms,Quorum Sensing,Bioinformatics, metabolomics,Predictive modeling and Risk Analysis.He has published 156 papers(7/2013) in SCI&25 Chapters as invited author (ca.4000 citations,h=36)

Βιογραφικό σημείωμα
Δημοσθένης Κίζης

Δημοσθένης Κίζης

Μεταδιδακτορικός ερευνητής

Ο Δημοσθένης Κίζης είναι απόφοιτος της Γεωπονικής Σχολής (Αριστοτέλειο Παν. Θες/νίκης). Είναι κάτοχος πτυχίου M.Sc στη Βιοχημεία και Γενετική (Παν. Newcastle upon Tyne, H.B), και Ph.D στη Βιολογία (Παν. Βαρκελώνης, Ισπανία). Έχει εργασθεί ως ερευνητής σε έξι ερευνητικά προγράμματα και ως λέκτορας/εργαστηριακός συνεργάτης σε ακαδημαικά ιδρυματα. Έχει δημοσιεύσει 9 ερευνητικές εργασίες σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά (248 αναφορές), 3 κεφάλαια βιβλίων και κατέχει δίπλωμα ευρεσιτεχνίας στις ΗΠΑ.

Βιογραφικό σημείωμα
Παντελής Νατσκούλης

Παντελής Νατσκούλης

Μεταδιδακτορικός ερευνητής

Ο Παντελής Νατσκούλης έλαβε το πτυχίο της Γεωπονικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θες/νίκης από την κατεύθυνση των Γεωργικών Βιομηχανιών, Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων, το μεταπτυχιακό τίτλο με ειδίκευση στην Ποσοτική Μικροβιολογία από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, και το διδακτορικό στην Εφαρμοσμένη Μυκητολογία από το Πανεπιστήμιο Cranfield του Η.Β. Τα τελευταία χρόνια εργάζεται σε διάφορα ερευνητικά προγράμματα ως επιστημονικός συνεργάτης.

Βιογραφικό σημείωμα
Βασιλική Α. Μπλάνα

Βασιλική Α. Μπλάνα

Ερευνήτρια

Η Βασιλική Μπλάνα έλαβε το πτυχίο της από το Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Στη συνέχεια, πραγματοποίησε διδακτορική διατριβή στη Μικροβιολογία Τροφίμων στο Τμήμα Cranfield Health στο Πανεπιστήμιο του Cranfield στο Ηνωμένο Βασίλειο. Έκτοτε εργάζεται ως επιστημονικός συνεργάτης σε εθνικά και ευρωπαϊκά ερευνητικά και εκπαιδευτικά προγράμματα του Γεωπονικού Πανεπιστημίου.

Βιογραφικό σημείωμα
Πασχαλίτσα Α. Τρυφινοπούλου

Πασχαλίτσα Α. Τρυφινοπούλου

Eρευνήτρια

Αποφοίτησε από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών τον Οκτώβριο του 1995. Πραγματοποίησε διδακτορική διατριβή στη Μικροβιολογία Τροφίμων στο Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (2002). Εργάζεται επί σειρά ετών στο εργαστήριο Μικροβιολογίας και Βιοτεχνολογίας Τροφίμων και έχει συμμετοχή σε 11 ερευνητικά προγράμματα. Το συγγραφικό της έργο περιλαμβάνει 3 επιστημονικές εργασίες σε επιστημονικά περιοδικά του Science Citation Index.

Βιογραφικό σημείωμα
Ευσταθία Κογκάκη

Ευσταθία Κογκάκη

Υποψήφια Διδάκτωρ

Αποφοίτησε από τμήμα Φυτικής Παραγωγής της Σχολής Τεχνολόγων Γεωπόνων του Α.Τ.Ε.Ι Κρήτης. Πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστήμιο Cranfield και απέκτησε τίτλο Master of Science στο αντικείμενο ‘Food Chain Systems’. Ολοκλήρωσε με επιτυχία την μεταπτυχιακή της διατριβή στο εργαστήριο Εφαρμοσμένης Μυκητολογίας του Πανεπιστημίου Cranfield, δίπλα σε έμπειρους στο γνωστικό αντικείμενο, ερευνητές.

Βιογραφικό σημείωμα
Ιλιάδα Κ. Λάππα

Ιλιάδα Κ. Λάππα

Υποψήφια Διδάκτωρ

Αποφοίτησε από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών το 2009. Πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές στη Σχολή Τροφίμων Βιοτεχνολογίας & Ανάπτυξης του Γ.Π.Α όπου έλαβε το μεταπτυχιακό τίτλο Επιστήμη & Τεχνολογία τροφίμων στη Διατροφή ανθρώπου. Ολοκλήρωσε με επιτυχία τη μεταπτυχιακή της διατριβή στο Εργαστήριο Βιοχημείας & Μικροβιολογίας του Πανεπιστημίου της Γάνδης στο Βέλγιο, σε συνεργασία με το Εργαστήριο Γαλακτοκομίας του Γ.Π.Α. Σήμερα είναι υποψήφια διδάκτορας στο ΕΜΒΤ.

Βιογραφικό σημείωμα

Το έργο «Σχεδιασμός και ανάπτυξη καινοτόμων εργαλείων για την ανίχνευση ωχρατοξινογόνων μυκήτων σε οινοποιήσιμα και επιτραπέζια σταφύλια - FungalPrognosis_242» υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Πρόγραμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους, στο πλαίσιο της δράσης ΑΡΙΣΤΕΙΑ-Ι.

Επιστροφή Επάνω