Νέα

|

Ανακοινώσεις

  • Συμμετοχή στο European Symposium on Food Safety

    Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Συμποσίου για την Ασφάλεια των Τροφίμων που διοργανώνεται από την Διεθνή Ένωση για την Ασφάλεια των Τροφίμων (International Association of Food Protection, IAFP) στη Βουδαπέστη από 7-9 Μαΐου 2014, η ερευνητική ομάδα του έργου πρόκειται να παρουσιάσει εργασία με τίτλο «Probabilistic models for the effect of temperature, water activity and sodium metabisulphite concentration on the growth and OTA production boundaries of Aspergillus carbonarius isolated from Greek wine grapes».

  • Ανακοινώσεις στο πλαίσιο του 4ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Βιοτεχνολογία και Τεχνολογία Τροφίμων

    Στο πλαίσιο του 4ου Πανελλήνιου Συνεδρίου ‘Βιοτεχνολογία και Τεχνολογία Τροφίμων’ που διοργανώνεται από την Ένωση Ελλήνων Χημικών και τον Πανελλήνιο Σύλλογο Χημικών Μηχανικών στην Παιανία από 11-13 Οκτωβρίου 2013, η ερευνητική ομάδα του έργου πρόκειται να παρουσιάσει τρείς εργασίες (δύο προφορικές ανακοινώσεις και μια αναρτημένη εργασία). Η πρώτη παρουσίαση θα γίνει από τον κ. Δ. Κίζη που συμμετέχει στο έργο ως μεταδιδακτορικός ερευνητής και αφορά στη χρήση μοριακών τεχνικών στην ταυτοποίηση μαύρων ασπέργιλλων (Aspergillus section Nigri) που έχουν απομονωθεί από τη μυκητοχλωρίδα ελληνικών σταφυλιών. Η δεύτερη προφορική παρουσίαση θα γίνει από τον κ. Ι.Γ. Ιωαννίδη, προπτυχιακό φοιτητή του ΓΠΑ που πραγματοποίησε την πτυχιακή του μελέτη μέσω του έργου FungalPrognosis, και αφορά στη χρήση ταχέων μεθόδων που βασίζονται σε οπτική πυκνότητα για τον προσδιορισμό της αύξησης και παραγωγής τοξίνης επιλεγμένων στελεχών μαύρων ασπέργιλλων.  

  • Παρουσίαση του έργου στο 5ο Συνέδριο της Επιστημονικής Εταιρείας Μικροβιόκοσμος

    Στο πλαίσιο του 5ου Πανελλήνιου Συνεδρίου της Επιστημονικής Εταιρείας Μικροβιόκοσμος, που διοργανώθηκε από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών από 13-15 Δεκεμβρίου 2012, παρουσιάστηκε το έργο FungalPrognosisαπό τον επιστημονικό υπεύθυνο Ευστάθιο Πανάγου. Η παρουσίαση έγινε στο πλαίσιο ειδικής θεματικής ενότητας του συνεδρίου με τίτλο «Ανταγωνιστικά ερευνητικά προγράμματα χρηματοδοτούμενα από Εθνικές και Ευρωπαϊκές πηγές – ΘΑΛΗΣ & ΑΡΙΣΤΕΙΑ».

Το έργο «Σχεδιασμός και ανάπτυξη καινοτόμων εργαλείων για την ανίχνευση ωχρατοξινογόνων μυκήτων σε οινοποιήσιμα και επιτραπέζια σταφύλια - FungalPrognosis_242» υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Πρόγραμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους, στο πλαίσιο της δράσης ΑΡΙΣΤΕΙΑ-Ι.

Επιστροφή Επάνω