24ο Διεθνές Συνέδριο Μικροβιολογίας Τροφίμων (Food Micro 2014)

24ο Διεθνές Συνέδριο Μικροβιολογίας Τροφίμων (Food Micro 2014)

Στις 1-4 Σεπτεμβρίου 2014 πρόκειται να διεξαχθεί στην πόλη Nantes της Γαλλίας το 24ο Διεθνές Συνέδριο Μικροβιολογίας Τροφίμων (FoodMicro 2014) που διοργανώνεται από τη Διεθνή Ένωση Μικροβιολογίας Τροφίμων και Υγιεινής (International Committee on Food Microbiology and Hygiene, ICMFH).
Το συνέδριο καλύπτει ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων στη μικροβιολογία τροφίμων και περιλαμβάνει θεματικές ενότητες όπως:

  Single cell microbiology
  Dynamics and functions of microbial consortia
  Fermented foods and beverages
  Spoilage microorganisms
  Epidemiology of food pathogens along the food chain
  Risk assessment and risk management to ensure food safety
  Impact of food microbiota on human health
  Η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή εργασιών στο συνέδριο είναι η 28η Φεβρουαρίου 2014 μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του συνεδρίου. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στην ιστοσελίδα του συνεδρίου.

  Το έργο «Σχεδιασμός και ανάπτυξη καινοτόμων εργαλείων για την ανίχνευση ωχρατοξινογόνων μυκήτων σε οινοποιήσιμα και επιτραπέζια σταφύλια - FungalPrognosis_242» υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Πρόγραμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους, στο πλαίσιο της δράσης ΑΡΙΣΤΕΙΑ-Ι.

  Επιστροφή Επάνω