8ο Διεθνές Συνέδριο Predictive Modelling στα Τρόφιμα

8ο Διεθνές Συνέδριο Predictive Modelling στα Τρόφιμα

Το 8ο Διεθνές Συνέδριο Predictive Modelling στα Τρόφιμα θα διεξαχθεί φέτος στο Παρίσι από τις 16 έως και τις 20 Σεπτεμβρίου. Το συνεδρίο απευθύνεται όχι μόνο στην ερευνητική κοινότητα, αλλά και τους επαγγελματίες στο χώρο των τροφίμων. Οι βασικές θεματικές ενότητες του συνεδρίου θα είναι επιγραμματικά οι παρακάτω:
Predictive models for microbial food safety and quality
Data collection for predictive microbiology
Advances in methods & models in predictive microbiology
Application of predictive microbiology for food industry

Το έργο «Σχεδιασμός και ανάπτυξη καινοτόμων εργαλείων για την ανίχνευση ωχρατοξινογόνων μυκήτων σε οινοποιήσιμα και επιτραπέζια σταφύλια - FungalPrognosis_242» υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Πρόγραμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους, στο πλαίσιο της δράσης ΑΡΙΣΤΕΙΑ-Ι.

Επιστροφή Επάνω