Σεμινάριο στο πλαίσιο του FungalPrognosis

Σεμινάριο στο πλαίσιο του FungalPrognosis

Στο πλαίσιο του έργου FungalPrognosisπρόκειται να διεξαχθεί ενημερωτικό σεμινάριο στις 19 Δεκεμβρίου 2013 στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών όπου θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα κατά το πρώτο έτος υλοποίησης του έργου. Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στο Β’ Αμφιθέατρο του κεντρικού κτηρίου (κάτω από το αμφιθέατρο Σίδερη).
Συνημμένα θα βρείτε το πρόγραμμα του σεμιναρίου.

Το έργο «Σχεδιασμός και ανάπτυξη καινοτόμων εργαλείων για την ανίχνευση ωχρατοξινογόνων μυκήτων σε οινοποιήσιμα και επιτραπέζια σταφύλια - FungalPrognosis_242» υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Πρόγραμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους, στο πλαίσιο της δράσης ΑΡΙΣΤΕΙΑ-Ι.

Επιστροφή Επάνω