Σεμινάριο του Καθ. Naresh Magan στο πλαίσιο του FungalPrognosis

Σεμινάριο του Καθ. Naresh Magan στο πλαίσιο του FungalPrognosis

Στο πλαίσιο του έργου FungalPrognosis πρόκειται να διεξαχθεί ενημερωτικό σεμινάριο στις 21 Μαρτίου 2014 και ώρα  13.00 στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών με τη συμμετοχή του Καθηγητή Naresh Magan από το Πανεπιστήμιο Cranfield της Μ. Βρετανίας.
Ο Καθ. Magan είναι επιστήμονας διεθνούς κύρους σε θέματα μυκήτων και μυκοτοξινών, με πλήθος δημοσιευμένων εργασιών στο εν λόγω γνωστικό αντικείμενο, αλλά και με συμμετοχή σε μεγάλο αριθμό σχετικών ερευνητικών έργων. Η ομιλία του Καθ. Magan έχει τίτλο «Food security, climate change and mycotoxins: do we know enough?».
Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα εκδηλώσεων της Βιβλιοθήκης του ΓΠΑ.

Το έργο «Σχεδιασμός και ανάπτυξη καινοτόμων εργαλείων για την ανίχνευση ωχρατοξινογόνων μυκήτων σε οινοποιήσιμα και επιτραπέζια σταφύλια - FungalPrognosis_242» υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Πρόγραμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους, στο πλαίσιο της δράσης ΑΡΙΣΤΕΙΑ-Ι.

Επιστροφή Επάνω