Σεμινάριο του Καθηγητή Naresh Magan

Σεμινάριο του Καθηγητή Naresh Magan

Στο πλαίσιο του έργου FungalPrognosis πρόκειται να διεξαχθεί ενημερωτικό σεμινάριο στις 20 Μαρτίου 2015 και ώρα 13.00 στην αίθουσα εκδηλώσεων της Βιβλιοθήκης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών με τη συμμετοχή του Naresh Magan, Καθηγητή Εφαρμοσμένης Μυκητολογίας, από τη Σχολή Ενέργειας, Περιβάλλοντος και Αγροδιατροφής του Πανεπιστημίου Cranfield της Μ. Βρετανίας. Η ομιλία του Καθ. Magan έχει τίτλο «Biocontrol of mycotoxin decontamination».

Το έργο «Σχεδιασμός και ανάπτυξη καινοτόμων εργαλείων για την ανίχνευση ωχρατοξινογόνων μυκήτων σε οινοποιήσιμα και επιτραπέζια σταφύλια - FungalPrognosis_242» υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Πρόγραμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους, στο πλαίσιο της δράσης ΑΡΙΣΤΕΙΑ-Ι.

Επιστροφή Επάνω